بررسی ها نشان می دهد که بانک هایی که می توانند در شاخص های انضباطی، شرایط خوبی داشته باشند، برای اقتصاد و رشد اقتصادی یک مزیت بزرگ محسوب می شوند، که این ویژگی ها در بانک مسکن وجود دارد.
در حالی‌که دولت جدید یکی از سیاست‌های خود در بخش مسکن را مقابله با سفته‌بازان عنوان کرده است، علائمی از حضور پررنگ تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن رصد می‌شود.
وظیفه دولت در ایجاد رونق بخش مسکن چیست؟