نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری کشور و نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی کیش اینوکس 2023

حضور پر رنگ بانک مسکن، گروه مالی بانک مسکن و شرکت های تابعه در نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی کیش اینوکس 2023 (گزارش تصویری)

گالری عکس

:لیست آلبوم ها

باشگاه مخاطبان