برگزاری نشست هم فکری روسای هیأت مدیره شرکت های تابعه گروه مالی بانک مسکن

نشست هم فکری روسای هیأت مدیره شرکت های تابعه گروه مالی بانک مسکن

نشست هم فکری روسای هیأت مدیره شرکت های تابعه گروه مالی بانک مسکن با موضوع حاکمیت شرکتی در سالن کنفرانس گروه مالی بانک مسکن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی بانک مسکن، نشست تخصصی با حضور روسای هیأت مدیره شرکتهای تابعه، مدیران ارشد گروه مالی و نمایندگان بانک مسکن در روز دوشنبه مورخ 16 مرداد ماه 1402با موضوع حاکمیت شرکتی و در راستای اهداف گروه مالی در اسقرار جامع نظام حاکمیت شرکتی در سالن کنفرانس گروه مالی بانک مسکن برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر جوان مجیدی ریاست هیأت مدیره گروه مالی، با تشریح اقدامات انجام گرفته در خصوص یکشنبه های حاکمیت شرکتی در گروه مالی و شرکت های تابعه با اشاره به قوانین بالادستی و تکالیف سهامداری، رویکرد هیأت مدیره گروه مالی را استقرار جامع نظام حاکمیت شرکتی و تاکید بر رعایت بیش از پیش الزامات دستورالعمل مزبور در راهبری، کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت ها عنوان نمود و به ضرورت و اهمیت اجرای آن در اطمینان بخشی به ذینفعان و رعایت حقوق سهامداران تاکید نمود.
ایشان ضمن تبیین گام های استقرار نظام حاکمیت شرکتی در گروه و شرکت های تابعه با ایجاد پلتفرم، ساختار و اجرا، در خصوص ارزیابی و بهبود مستمر و باز طراحی فرآیندها با بهره گیری از تجارب موفق و دستورالعمل های بروز شده تاکید داشت.
در ادامه نشست دکتر علوی، مدیر حسابرسی داخلی گروه مالی به تشریح مبانی نظری حاکمیت شرکتی و معرفی ساز و کارها و مکانیزم های حاکمیت شرکتی پرداخته و با تشریح مزایا و آثار استقرار نظام حاکمیت شرکتی در شرکتها اظهار داشت حاکمیت شرکتی مدل و الگویی برای هدایت و راهبری مطلوب واحد تجاری می باشد. وی با اشاره بر نقش هیأت مدیره، مهم ترین رکن حاکمیت شرکتی را که مسئولیت اجرای حاکمیت شرکتی بر عهده شان می باشد، هیأت مدیره دانسته و بر ضرورت مسئولیت پذیری و پاسخگویی ایشان تاکید نمود.
وی در ادامه ارائه خود، مکانیزم های حاکمیت شرکتی را که به 2 بخش مکانیزم های داخلی و مکانیز های خارجی تقسیم می شوند تشریح نموده و بیان داشت مکانیزم های داخلی عبارتند از: هیأت مدیره، کمیته های تخصصی هیأت مدیره و واحد حسابرسی داخلی  و مکانیزم های خارجی حسابرس مستقل، سرمایه گذاران نهادی و نظام قانونی است.
در انتهای جلسه نیز حاضران ضمن تشکر و قدردانی از برگزاری این نشست و استقبال از تداوم و استمرار آن  به گزارش عملکرد شرکت تحت راهبری و طرح سوالات خود در خصوص ابعاد و جنبه های مختلف حاکمیت شرکتی پرداختند. و دکتر جوان مجیدی ریاست جلسه نسبت به جمع بندی موضوعات پرداخت و تاکید داشت، مدیران شرکت ها موظف اند نسبت به رعایت اصول حاکمیت شرکتی در شرکت های تحت مدیریت اطمینان ایجاد نموده و خود قائل به رعایت این اصول باشند که از جمله مهم ترین آنها شفافیت و مسئولیت پذیری هیأت مدیره است.
 
 

گالری عکس

:لیست آلبوم ها

باشگاه مخاطبان