بازدید میدانی مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن از پروژه 1100 واحدی سبحان قرچک

گزارش تصویری بازدید میدانی مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن از پروژه 1100 واحدی سبحان قرچک

گزارش تصویری بازدید میدانی دکتر سعید شیرزادی، مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن از پروژه 1100 واحدی سبحان قرچک

گالری عکس

:لیست آلبوم ها

اخبار مرتبط


باشگاه مخاطبان