تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیرعامل شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه‌آهن با بیان اینکه دو خطه تهران- کرج در صورت تامین اعتبار 50 میلیارد تومانی تا پایان امسال افتتاح می‌شود، گفت:‌ خط آهن میانه- بستان‌آباد مرداد امسال تکمیل می‌شود.
گروه بنگاه‌ها: با تغییر شرایط تامین مالی پروژه‌ها در حوزه زیر ساخت حمل‌ونقل، قراردادها از EPC (که تامین مالی انجام قرارداد بر عهده کارفرما است) به EPCF (که تامین مالی انجام قرارداد بر عهده پیمانکار است) تغییر کرده است.