printlogo


عبور بی سابقه ارزش پرتفوی گروه مالی بانک مسکن از 10 همت
عبور بی سابقه ارزش پرتفوی گروه مالی بانک مسکن از 10 همت
کد خبر: 374
مدیرسرمایه‌گذاری گروه مالی بانک مسکن،خبردادکه ارزش پرتفوی گروه مالی بانک مسکن درفروردین ماه سالجاری از مرز 10 هزار میلیارد تومان عبور کرد و به عدد 10.5 همت رسید.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی بانک مسکن،محسن انصاری مهیاری اظهار کردکه ارزش پرتفوی گروه بانک مسکن در ابتدای سال مالی، 6.2 همت بوده که با این رشد جدی درارزش پورتفوی، یکی ازپربازده‌ترین مقاطع تاریخی برای گروه مالی بانک مسکن به شمار می‌رود.
انصاری  مهیاری خاطرنشان کرد:رشد پرتفوی گروه مالی بانک مسکن با تکیه بر متدهای کارشناسان و براساس مبانی اصلی سرمایه‌گذاری شکل گرفته است.
وی، افزود:گروه مالی بانک مسکن همواره به دنبال حضور در صنایع پربازده بوده که این امر منجربه حداکثر سازی سود گروه مالی بانک مسکن و به تبع آن سود سهامدار آن می شود.بر اساس این گزارش، عبور بی سابقه ارزش پرتفوی گروه مالی بانک مسکن از مرز 10 همت درحالی صورت می گیرد که سود خالص شرکت گروه مالی بانک مسکن درسال گذشته از مرز یک هزار میلیارد تومان عبور کرد و این گروه  را در جمع هلدینگ های با سود خالص بیش از یک هزار میلیارد تومان قرار داد.
لینک مطلب: http://bmfgroup.ir/News/item/374