چشم انداز

- تبدیل شدن به بزرگترین هلدینگ تخصصی مالی مسکن در کشور 
- تبدیل شدن به یک مزیت رقابتی و بازوی کارآمد برای بانک مسکنرسالت
رسالت سازمانی:گروه مالی بانک مسکن بوجود آمده است تا زنجیره ارزش بانک مسکن در حوزه بانکداری توسعه ای و تجاری را در قالب یک هلدینگ مالی از طریق ایفای نقش‌های زیر تکمیل نماید:
- بازوی دولت به منظور تامین مالی بخش مسکن برای اقشار متوسط و کم درآمد
- جذب منابع مردمی از طریق ابزارهای بازار سرمایه و هدایت آن به سوی بازار هدف
- ارایه ابزارهای نوین برای تامین مالی بخش مسکن و شهرسازی با قیمت رقابتی و بالاترین سرعت با تاکید بر بازار سرمایه
- ورود به بخش هایی از حوزه مسکن و شهرسازی که بخش خصوصی انگیزه ای برای ورود به آن را ندارد