۹ هدف مرکز نوآوری و شکوفایی گروه مالی بانک مسکن:

۱- رونق بخشی به تولید با پشتیبانی از ایده‌های نو و مانع‌زدایی از مسیر کسب‌کارهای نوپا؛
۲- تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان و ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری؛
۳- نقش‌آفرینی و سیاست‌گذاری در تحقق کا‌ر‌آفرینی مبتنی بر نوآوری؛
۴- تسریع تبدیل ایده‌ها به محصول و حمایت از تجاری‌سازی ایده‌ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی؛
۵- توسعه روابط و ایجاد بستر برای تعامل و همکاری‌های بین المللی در زمینه صنایع و علوم نوین؛
۶- پرورش و توسعه نهادهای فعال در تجاری سازی دستاوردهای علمی و نوآورانه و تقویت ارتباط بین کسب و کارهای نوپا با شرکت‌های تجاری؛
۷- کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام شده ساختمان و تسریع در سرعت ساخت و ساز با بهره گیری از متدهای نوآورانه؛
۸- شناسایی و توانمندسازی و پرورش نیروی انسانی مبتکر و متخصص و ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای نوآور؛
۹- کمک به ارتقاء و بقاء کسب و کار‌های نوپا در بازار رقابتی و تبدیل کسب و کارهای نوپا به اشتغال‌های پایدار.


وظایف مرکز نوآوری و شکوفایی گروه مالی بانک مسکن:

۱- ایجاد بستر:

- توجه به توسعه درتولید با پشتیبانی از ایده‌های نوآورانه و مانع زدایی از کسب و کارهای نوپا به تأسی از شعار سال؛
- ایجاد نقطه اتصال و توسعه شبکه همکاری بین نوآوران، کارآفرینان، سرمایه گذاران و صاحبان صنایع با شرکت های تابعه گروه مالی بانک مسکن و شرکت‌های تابعه با یکدیگر؛
- سیاست گذاری، برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگ نمودن هم‌افزایی افراد، تجهیزات و فضای فیزیکی، اداری و کارگاهی، کلیه ذی‌نفعان به منظور دستیابی به اهداف مرکز.

۲- حمایت و تسهیلات:
 

- تنظیم و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه، میان مدت وکوتاه مدت مرکز نوآوری و شکوفایی درچهارچوب اولویت‌ها و سیاست های کلان در گروه مالی بانک مسکن و شرکت‌های تابعه؛
- ایجاد ارتباط و تعامل و تنظیم تفاهم نامه با مراکز نوآوری و تحقیق و توسعه سایر نهاد‌ها، پارک‌های علم وفناوری ، پژوهشکده‌ها و دانشگاه‌ها و دفاتر ارتباط با صنعت، صندوق‌های حمایت از نوآوری و دیگر مراکز مرتبط؛
- حمایت قانونی ومالی و ارائه خدمات و مشاوره‌های مورد نیاز واحد ها در راستای تبدیل ایده‌های نو به محصولات قابل تجاری شدن و تجاری سازی آن‌ها.

۳-آموزش و ارزیابی:

- برگزاری رویدادها و همایش‌ها و دوره‌های آموزشی مهارتی با هدف افزایش مهارت‌های حرفه ای، کارآفرینی پرورش خلاقیت و نوآوری در مرکز نوآوری گروه مالی بانک مسکن؛
- ارزیابی و نظارت بر عملکرد شرکت‌های تابعه و کسب و کارهای نوپا و دریافت گزارش ماهانه؛
- ارائه گزارش ماهانه و سالانه به مدیر‌عامل و هیئت مدیره بانک مسکن و گروه ‌مالی بانک مسکن.