گزارش عملکرد 6 ماهه شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن منتهی به 1402/03/31

گزارش عملکرد 6 ماهه شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن منتهی به 1402/03/31 برگزار شد

جلسه بررسی گزارش عملکرد 6 ماهه شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن منتهی به 1402/03/31 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی بانک مسکن، جلسه گزارش عملکرد 6 ماهه شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن در محل سالن کنفرانس ساختمان گروه مالی بانک مسکن با حضور مدیرعامل گروه مالی، مدیران ارشد گروه مالی، نمایندگان اداره بین الملل و اداره مهندسی مالی و امور شرکت های بانک مسکن و همچنین مدیرعامل شرکت خدمات ارزی و صرافی و مدیران ارشد آن برگزار شد.
در ابتدای جلسه مسعود قنبری مدیرعامل شرکت خدمات ارزی و صرافی طی گزارشی عملکرد اجرایی شرکت را در 6 ماهه اول سال مالی 1402 که منجر به تحقق 235 درصدی بودجه شرکت و ارتقاء سطح کیفی و کمی عملکرد شرکت خدمات ارزی و صرافی بود ارائه نمود.همچنین در ادامه جلسه برخی از ریسک های موجود مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در پایان جلسه دکتر سعید شیرزادی مدیرعامل گروه مالی از نمایندگان بانک مسکن و زحمات اعضای هیأت مدیره و مدیران خدمات ارزی و صرافی تشکر نمود.

 

باشگاه مخاطبان