فناوری اطلاعاتاجرای طرح های جامع فناوری اطلاعات، خرید و فروش، صادرات و واردات خدمات و کالاهای مجاز رایانه ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات، انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی و تهیه و تأمین و تولید تجهیزات و قطعات رایانه ای و الکترونیکی

ارائه خدمات در این زمینه توسط شرکت فناوری اطلاعات ناواکو انجام می پذیرد.
مشاهده اطلاعات شرکت فناوری اطلاعات ناواکو

 

اخبار مرتبط


باشگاه مخاطبان