سرمایه گذاری ساختمانی

شرح خدمات


  1. انجام هرگونه فعالیت عمرانی، اعم از شهرسازی، تأسیساتی، فنی، مهندسی و امور مربوطه 
  2. ساخت مجتمع‌های مسکونی،تجاری، اداری و آموزشی
  3. ساخت آزاد راه، خطوط انتقال آب و آماده سازی زمین
 

 ارائه کننده خدمات


ارائه خدمات در این زمینه توسط شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن انجام می پذیرد.
 

اطلاعات تکمیلی


مشاهده اطلاعات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن
 

اخبار مرتبط


باشگاه مخاطبان