کمیته استراتژی گروه مالی بانک مسکن تشکیل شد

اولین جلسه کمیته استراتژی گروه مالی بانک مسکن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی بانک مسکن، اولین جلسه کمیته استراتژی گروه مالی بانک مسکن بر اساس منشور کمیته با حضور دکتر جواد جوان مجیدی رییس هیئت مدیره و مهندس محسن حقیقی عضو هیئت مدیره و رییس کمیته استراتژی گروه مالی بانک مسکن برگزار شد.
در ابتدای این جلسه مهندس حقیقی با اشاره به ضرورت وجود سند مدون برای تشریح ماموریت، اهداف و رویکرد استراتژیک گروه گفت: فلسفه تشکیل کمیته استراتژی، راهبری و نظارت بر پروژه تدوین استراتژی گروه است و استفاده از نظرات کارشناسان گروه و خبرگان صنعت در تدوین این سند اهمیت ویژه دارد.
رییس کمیته استراتژی گروه مالی بانک مسکن افزود: ماموریت دیگر این سند بررسی و تایید اسناد استراتژیک شرکت‌های تابعه است.
وی افزود: تصمیمات کمیته استراتژی گروه بر پایه پیشنهاد‌های دریافتی از دانشگاه‌های معتبر کشور استوار است و این رویکرد، نقش حمایتی گروه از شرکت‌های تابعه را در مسیر علمی تعریف می‌کند.
در ادامه دکتر جوان مجیدی با اشاره به نگرش هیئت مدیره گروه در خصوص توسعه تفکر استراتژیک در مجموعه گروه و شرکت‌های تابعه، گفت: تدوین سند استراتژی گروه از اولویت‌های هیئت مدیره فعلی گروه از زمان شروع فعالیت بوده و تشکیل کمیته استراتژی در راستای همین رویکرد است.
رییس هیئت مدیره گروه مالی بانک مسکن افزود: سند استراتژی باید پویا بوده و با گذشت زمان بر اساس سیاست‌های اصولی و برگرفته از پتانسیل‌های شرکت‌های تابعه بروز شود.
دکتر جوان مجیدی با اشاره به لزوم استفاده از تفکرهای علمی مختلف در زمینه تدوین استراتژی گروه بیان کرد: لازم است هرچه سریعتر کمیته وارد فاز عملیاتی شود تا زیرساخت‌های لازم برای ایجاد تحول در سال‌های آتی محیا شود.
وی ادامه داد: در خصوص پایش و ارزیابی این سند استراتژی می‌­بایست ابزارهای لازم طراحی گردد تا مسیر گروه مالی به سمت اهداف تعیین شده ریل‌گذاری شود.
در این جلسه مهندس مسعود قنبری به عنوان دبیر کمیته استراتژی گروه انتخاب شد و در ادامه سوابق اقدامات قبلی در گروه به منظور تدوین استراتژی توسط ایشان بیان شد؛ همچنین در خصوص متدولوژی تدوین استراتژی گروه تصمیم‌گیری شد.
در پایان دکتر سلمانی‌نژاد گزارشی از تهیه RFP و مکاتبات قبلی با تعدادی از دانشگاه‌های برتر کشور به منظور دریافت پیشنهادهای اجرای پروژه تدوین استراتژی گروه، ارائه نمود و همچنین دکتر اسکندری توجه اعضای کمیته را بر ضرورت شناخت صحیح از وضع موجود به منظور تدوین سند استراتژی جلب نمود.

گالری عکس

اخبار مرتبط


باشگاه مخاطبان