جلسه ارزیا‌بی عملکرد شرکت خدمات بیمه‌ای مسکن مهر آرمان برگزار شد

جلسه ارزیا‌بی عملکرد 9 ماهه شرکت خدمات بیمه‌ای مسکن مهر آرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی بانک مسکن، در این جلسه که با حضور مدیران گروه مالی بانک مسکن و شرکت خدمات بیمه‌ای مسکن مهر آرمان برگزار شد؛ گزارش عملکرد 9 ماهه این شرکت توسط عمادالدین فرمهینی فراهانی مدیرعامل این شرکت ارائه شد.
در ادامه به بررسی چالش­‌های پیش­روی شرکت پرداخته شد و راهکارهایی برای حل این مسائل ارائه گردید.
 

اخبار مرتبط


باشگاه مخاطبان