ارزی و صرافی

شرح خدمات


خرید و فروش انواع ارزهای خارجی اعم از نقدی و یا حواله ای و همچنین مسکوک طلا و نقره در چارچوب مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی.

 ارائه کننده خدمات


ارائه خدمات در این زمینه توسط شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن انجام می پذیرد.

 اطلاعات تکمیلی


مشاهده اطلاعات شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن

اخبار مرتبط


باشگاه مخاطبان