بازار سرمایه

شرح خدمات


سرمایه گذاری و خدمات کارگزاری:

           1-  خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس به نمایندگی از طرف اشخاص یا به حساب خود

           2-   خرید و فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا

           3-   خرید و فروش سکه در بورس معاملات آتی

           4-   پذیره نویسی اوراق بهادار پذیرفته شده دربورس

           5-   پرتفوی گردانی و اداره امور سرمایه گذاری ها به نمایندگی از اشخاص

           6-   ارائه خدمات سبد گردانی تحت کد سبد

           7-   ارائه خدمات صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

      خدمات مالی:

          1-   ارائه و راهنمایی به شرکت ها در راستای عرضه و فروش سهام در بورس اوراق بهادار و فرابورس

          2-   راهنمایی شرکت ها در مورد طرق افزایش سرمایه و عرضه و فروش سهام

          3-   انجام بررسی های مالی، اقتصادی، سرمایه گذاری و ارائه خدمات و نظرات مشورتی به سرمایه گذاران

          4-   ارائه مشاوره، راهنمایی و ارائه خدمات گام به گام جهت پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار وفرابورس
 

 ارائه کننده خدمات


ارائه خدمات در این زمینه توسط شرکت کارگزاری بانک مسکن انجام می پذیرد.
 

اطلاعات تکمیلی


مشاهده اطلاعات شرکت کارگزاری بانک مسکن

اخبار مرتبط


باشگاه مخاطبان