تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن افتتاح به موقع پروژه نارون و هزینه بر اساس برآوردهای صورت گرفته را دو شاخصه مهم این مجتمع مسکونی عنوان کرد .
صندوق های زمین و ساختمان به عنوان محصول مشترک بانک مسکن و بازار سرمایه، تحت تاثیر استقبال سرمایه گذاران و رونق فعالیت های ساختمانی، به مراحل بازدهی نهایی نزدیک شدند.
در نشست مشترک مدیران اعتباری بانک مسکن وگروه سرمایه گذاری مسکن، دریافت تسهیلات مشارکت مدنی جهت پروژه‌های واجد شرایط بررسی شد.