برگزاری مجمع عمومی شرکت عمرانی مسکن گستر

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت عمرانی مسکن گستر برای دوره مالی منتهی به 31 شهریور 1396، در تاریخ 1396/10/24 با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت، مدیرعامل و مدیران ارشد گروه مالی بانک مسکن و نمایندگان سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی در محل گروه مالی بانک مسکن برگزار شد.

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت عمرانی مسکن گستر برای دوره مالی منتهی به 31 شهریور 1396، در تاریخ 1396/10/24 با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت، مدیرعامل و مدیران ارشد گروه مالی بانک مسکن و نمایندگان سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی در محل گروه مالی بانک مسکن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل گروه مالی بانک مسکن، اهم فعالیت های شرکت عمرانی مسکن گستر در قالب پروژه های جاری و تکمیل پروژه های قبلی در حوزه های مختلف از قبیل تهران، اصفهان، یزد و ... و هم چنین برنامه های آتی شرکت، در قالب پروژه های مربوطه تشریح شد.
از جمله تصمیمات دیگر اتخاذ شده در این مجمع، انتخاب اعضای هیئت مدیره و کاهش تعداد آن ها از 5 نفر به 3 نفر بود و در پایان صورت های مالی شرکت به تصویب مجمع رسید.
شرکت عمرانی مسکن گستر، یکی از شرکت های تابعه گروه مالی بانک مسکن می باشد که مطالعه، طراحی و اجرای طرح ها و پروژه های ساختمانی، انجام عملیات پیمانکاری برای بانک مسکن و مشتریان عام از مهم ترین فعالیت این شرکت می باشد.
 

اخبار مرتبط


باشگاه مخاطبان