برگزاری مجمع عمومی سالانه صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم

مجمع عمومی سالانه صندوق زمین و ساختمان نسیم، در تاریخ 96/10/25 با حضور سهامداران، ارکان صندوق، حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل گروه مالی بانک مسکن برگزار شد.

مجمع عمومی سالانه صندوق زمین و ساختمان نسیم، در تاریخ 96/10/25 با حضور سهامداران، ارکان صندوق، حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل گروه مالی بانک مسکن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل گروه مالی بانک مسکن، گزارش فعالیت های هیئت مدیره و حسابرس صندوق، برای سال منتهی به 31 شهریور 1396 در ابتدای مجمع ارائه شد و در ادامه در خصوص انتخاب حسابرس، روزنامه کثیر الانتشار، تغییرات اساسنامه و امیدنامه بر مبنای دستور جلسه مجمع تصمیم گیری شد.

در پایان صورت های مالی صندوق به تصویب مجمع رسید.

صندوق زمین و ساختمان نسیم در سال 1393 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و اختصاص آن به ساخت پروژه ساختمانی مندرج در امیدنامه و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه گذاران است و بهره مندی سرمایه گذار از سود ناشی از ساخت و فروش واحدهای ساختمانی پروژه صندوق بهره می شود.

اخبار مرتبط


باشگاه مخاطبان