برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت آموزشی، ورزشی و رفاهی امید روشن پایتخت

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت آموزشی، ورزشی و رفاهی امید روشن پایتخت در سال مالی منتهی به 1396/09/30 روز چهارشنبه مورخ 1397/01/29 با حضور سهامداران و مدیران شرکت آموزشی، ورزشی و رفاهی امید روشن پایتخت و مدیران ارشد گروه مالی بانک مسکن برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت آموزشی، ورزشی و رفاهی امید روشن پایتخت برای بررسی عملکرد شرکت در سال منتهی به 1396/09/30 در روز چهارشنبه مورخ 1397/01/29 با حضور سهامداران و مدیران شرکت آموزشی، ورزشی و رفاهی امید روشن پایتخت و مدیران ارشد گروه مالی بانک مسکن در محل گروه مالی بانک مسکن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل گروه مالی بانک مسکن، گزارش فعالیت های صورت گرفته، ارائه اطلاعات و صورت های مالی این شرکت از اهم مطالب ارائه شده این رویداد بودند.
پس از استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع و گزارش بازرس و حسابرس قانونی صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به 1396/09/30 به تصویب رسید.
شرکت آموزشی، ورزشی و رفاهی امید روشن پایتخت از شرکت های تابعه بانک مسکن می باشد که مدیریت آن به صورت وکالتی به گروه مالی بانک مسکن واگذار شده است.
 

گالری عکس

:لیست آلبوم ها

اخبار مرتبط


باشگاه مخاطبان