برگزاری مجمع عادی سالیانه شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن

مجمع عادی سالیانه شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن برای سال منتهی به 1396/06/31 انجام شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل گروه مالی بانک مسکن، مجمع شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن با حضور اعضای هیأت مدیره بانک مسکن، مدیرعامل گروه مالی و سایر سهامداران و جمعی از مدیران در تاریخ 1396/08/16 در سالن جلسات شرکت گروه مالی بانک مسکن برگزار شد.

در این مجمع که با حضور 100 درصد سهامداران برگزار شد، ضمن بررسی عملکرد مالی شرکت و گزارش های مربوط به آن، اقدامات شاخص و دستاوردهای این شرکت تشریح شد.

راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری و مسکن، انتشار اوراق اجاره، توسعه بازار اوراق رهنی و عقد قراردادهای تخصصی در زمیه تأمین مالی صنعت حمل و نقل به عنوان اقدامات شاخص این شرکت در سال گذشته مالی بوده است.

همچنین در این مجمع دکتر بت شکن مدیرعامل بانک مسکن، انطباق هرچه بیشتر فعالیت های شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن را با سند راهبردی 1400 بانک را خواستار شد.

این گزارش می افزاید، به استناد گزارش ها و بررسی های انجام شده توسط حسابرسان، عملکرد شفاف این شرکت مورد تأیید قرار گرفت.

این شرکت یکی از شرکت های تابعه گروه مالی بانک مسکن می باشد. گروه مالی بانک مسکن متشکل از شرکت های فعال در زمینه ی صنعت ساخت وساز، زیرساخت و بازار سرمایه به ارائه خدمات تخصصی در حوزه ها و بازارهای فوق می پردازد.print
کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مالی بانک مسکن می باشد. info@bmfgroup.ir