برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد 9 ماهه شرکت مهر مینای کیش

جلسه ارزیابی عملکرد 9 ماهه شرکت مهر مینای کیش که یکی از شرکت های تابعه گروه مالی بانک مسکن می باشد، به منظور بررسی و ارزیابی اقدامات صورت گرفته، روز سه شنبه 27 تیر ماه 1396 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل گروه مالی بانک مسکن در این جلسه که با حضور مدیرعامل، مدیران ارشد گروه مالی و هم چنین مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت مهر مینای کیش در محل گروه مالی بانک مسکن برگزار شد، اقدامات انجام شده در 9 ماهه گذشته توسط این شرکت برای مدیریت ارشد گروه مالی تشریح شد.

مباحث نهایی سازی پروژه مینا رزیدنس، بازاریابی و موارد مالی از اهم موضوع های طرح شده در این جلسه بودند که به تفکیک ارائه شدند و مورد بررسی قرار گرفتند و رهنمودهای لازم از سوی مدیرعامل و هم چنین مدیران ارشد گروه مالی برای بهبود عملکرد شرکت مهر مینای کیش ارائه گردید.
print
کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مالی بانک مسکن می باشد. info@bmfgroup.ir