برگزاری مجمع شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (بالاست)

مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بالاست برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل گروه مالی بانک مسکن، مجمع شرکت بالاست روز یکشنبه مورخ 96/04/25 با حضور نزدیک به 80 درصدی سهامداران در محل هتل سیمرغ برگزار شد.

در ابتدای مجمع، هاشمی ذاکر رئیس هیأت مدیره شرکت بالاست که ریاست مجمع را بر عهده داشت مدیرعامل، ناظران و منشی هیأت رئیسه، نماینده سازمان بورس و نماینده حسابرس و بازرس قانونی را به جایگاه هیأت رئیسه دعوت و رسمیت جلسه را اعلام کرد.

سپس مهندس جعفری مدیرعامل شرکت بالاست پس از خیر مقدم به سهامداران، در خصوص تاریخچه شرکت، صاحبان سهام، موضوع فعالیت شرکت، مشتریان و قراردادهای شرکت، خدمات و فروش و درآمد حاصل از آن، فعالیت های عملیاتی و پروژه های اصلی شرکت و در نهایت درباره اولویت های برنامه توسعه شرکت در سه حوزه بهره برداری، ساخت و اجرا برای حضار و سهامداران گزارشی ارائه نمود.

در ادامه، گزارش حسابرس و بازرس مستقل قرائت گردید و صورت های مالی شرکت مورد تصویب قرار گرفت و به پرسش های سهامداران نیز در این خصوص پاسخ داده شد.

گفتنی ست شرکت بالاست از شرکت های تابعه گروه مالی بانک مسکن می باشد که بیش از 70 درصد سهام آن متعلق به گروه مالی است.

print
کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مالی بانک مسکن می باشد. info@bmfgroup.ir