برگزاري جلسه ارزيابي عملكرد 9 ماهه شركت كارگزاري بانك مسكن

جلسه ارزيابي عملكرد 9 ماهه شركت كارگزاري بانك مسكن كه از شركت هاي تابعه گروه مالي بانك مسكن مي‌باشد بر مبناي برنامه و بودجه عملياتي مصوب، صبح امروز شنبه 17 تير ماه 1396، برگزارشد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل گروه مالي بانك مسكن، اين جلسه در محل گروه مالي بانك مسكن و با حضور مديرعامل و مديران ارشد گروه مالي، مدير عامل و اعضاء هيأت مديره شركت كارگزاري بانك مسكن، برگزار شد.

بنابر اين گزارش، در اين جلسه عملكرد شركت كارگزاري در قالب مدل BSC شامل محورهاي ارزش آفريني مالي، توسعه بازار و محيط رقابتي، بهبود فرآيندها، رشد و يادگيري نيروي انساني، مورد بررسي قرار گرفت.

گزارش يادشده حاكي از عملكرد مطلوب شركت كارگزاري طي دوره مالي 9 ماهه منتهي به 1396/03/31 مي‌باشد. هم ‌چنين در اين جلسه مقرر گرديد به منظور تداوم روند مطلوب فعلي به ويژه برنامه ارتقاي رتبه‌ شركت در صنعت كارگزاري اهتمام بيشتري ورزيده شود. 
print
کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مالی بانک مسکن می باشد. info@bmfgroup.ir