جزئيات نخستين همايش تخصصي تأمين مالي شركت‌هاي حمل و نقل ريلي

مدير عامل شركت تأمين سرمايه بانك مسكن در مصاحبه‌اي به تشريح جزئيات همايش تأمين مالي شركت هاي حمل و نقل ريلي پرداخت:

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل گروه مالي بانك مسكن، دكتر فاضليان در مصاحبه‌اي با اين اداره، توضيحاتي را درخصوص نخستين همايش تخصصي تأمين مالي شركت‌هاي حمل و نقلي ريلي،‌ عنوان نمود.

اهداف برگزاري همايش

با توجه به اصلاحات صورت گرفته در اساسنامه شركت تأمين سرمايه و اخذ مجوزهاي لازم فعاليت در حوزه تأمين مالي صنعت حمل ونقل و با توجه به ركود شكل گرفته در صنعت ساختمان، شركت تأمين سرمايه بانك مسكن در سال جاري برخود لازم دانسته است تا به منظور بهبود و توسعه كسب و كار خود به اين بخش از بازار ورود كند.

برآورد صورت گرفته از اين بخش از بازار حمل ونقل يعني، توليد واگن و توسعه ناوگان ريلي ، رقمي بيش از 3 هزار ميليارد تومان مي‌باشد كه در نوع خود قابل توجه مي‌باشد.

هدف از برگزاري اين همايش آشنايي و معرفي جدي ابزارهاي تأمين مالي در اين حوزه براي مديران عامل و مديران ارشد شركت‌هاي حمل ونقل در فاز اول مي‌باشد كه ابزارهايي چون اجاره، استصناع، مرابحه و سلف باكاركردهاي متنوع،‌ معرفي خواهند شد، كه شركت اميدوار است تا با معرفي اين ابزارها، در كنار توسعه بازار خود، به رونق جدي اين بخش از صنعت حمل و نقل كمك شاياني داشته باشد كه در اثر آن شاهد رونق اقتصادي در سطح ملي خواهيم بود.

مشاركت كنندگان و مخاطبين

شركت‌هاي حمل و نقل ريلي، شركت هاي واگن سازي كه اكثراً از بخش خصوصي هستند، به عنوان مخاطبين اصلي اين همايش مي‌باشند.

از سوي ديگر، شركت راه آهن به عنوان نماينده دولت از طرف وزارت راه و شهرسازي نقش سازنده‌اي در بهينه‌سازي ساز و كارهاي قانوني تأمين مالي در اين حوزه را به عهده خواهد داشت كه در اين همايش مشاركت دفتر سرمايه گذاري و اقتصاد حمل و نقل راه آهن جمهوري اسلامي ايران، مؤيد اين موضوع است.

به نظر مي‌رسد با توسعه اطلاع رساني و آگاهي دهي در خصوص تسهيلات دولت و قوانين مشوق راه آهن كه روي بحث‌هاي بهينه سازي و صرفه جويي در مصرف سوخت تأكيد مي‌نمايد، مي‌توان جذابيت بيشتري براي فعاليت در اين بخش ايجاد نمود و از طرف ديگر، شركت تأمين سرمايه تخصصي مانند شركت تأمين سرمايه بانك مسكن، مي‌تواند نقش حلقه مفقوده بازار سرمايه با صنعت حمل و نقل ريلي باشد.

آينده تأمين مالي تخصصي صنعت حمل و نقل و برنامه هاي شركت تأمين سرمايه

شركت تأمين سرمايه اميدوار است در ادامه اين مسير، به ساير حوزه‌هاي صنعت حمل و نقل مانند كشتيراني يا صنايع هوايي ورود نمايد.

و ورود اين شركت به اين حوزه و افزايش فعاليت‌هايش نويد دهنده ايجاد و توسعه ابزارها و نهادهاي مالي تخصصي جديد حوزه حمل و نقل خواهد بود و اميدواريم كه در اين راستا شركت تأمين سرمايه بانك مسكن بتواند، همواره نقش پيشرو بودن خود را در حوزه صنعت تأمين مالي تخصصي حفظ نمايد.

print
کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مالی بانک مسکن می باشد. info@bmfgroup.ir