برگزاری دوره آشنایی با مباحث حقوقی در مدیریت بنگاه ها در گروه مالی بانک مسکن

دوره ی آموزشی آشنایی با مباحث حقوقی در مدیریت بنگاه ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل گروه مالی بانک مسکن این دوره آموزشی روز پنجشنبه مورخ 5 اسفند 1395 از ساعت 8 صبح الی 13 با حضور جمعی از مدیران ارشد بانک مسکن که اعضای هیأت مدیره شرکت های تابعه گروه مالی بوده در محل گروه مالی بانک مسکن برگزار شد.

هدف از برگزاری این دوره آشنایی مدیران و هیأت مدیره های شرکت های تابعه گروه مالی با موضوعاتی هم چون قانون تجارت، مقررات بورسی حاکم بر شرکت ها و مباحث حقوقی بازار سرمایه بوده است.

طی این جلسه آموزشی مطالبی تحت سر فصل های داوری و حل اختلاف حرفه ای در قانون بازار، هیأت داوری، آیین دادرسی کیفری، جرم معامله متکی بر اطلاعات نهانی، عناصر روانی، جرم دستکاری بازار، رفتار فیزیکی، جرم عدم ارائه اطلاعات به سازمان در اجرای وظایف قانونی آن، عنصر مادی، افشای اسرار حرفه ای و خیانت در امانت نسبت به وجوه یا اوراق بهادار ارائه شد و مدیران با مواد قانونی مرتبط در هر سر فصل، آداب حقوقی مربوطه و ساختارهای موجود رسیدگی به انواع تخلفات بر  اساس سر فصل آشنا شدند.

گفتنی است از آن جایی که یکی از ستون های 5 گانه اصلی بنگاه های اقتصادی مباحث قراردادها و امورحقوقی است، برگزاری این دوره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.

هم چنین سه کتاب طی این دوره به نام های «حقوق کیفری بازار اوراق بهادار»، «حقوق بازار اوراق بهادار، بخش اختلافات» و «ساز و کارهای حل و فصل اختلافات در بازار سرمایه» به عنوان راهنمای کاربردی و حقوقی در مباحث تخصصی بازار سرمایه و برخی موارد عمومی معرفی شد که محتوای این دوره آموزشی نیمه روزه نیز بر اساس سرفصل ها و مباحث همین منابع تنظیم شده بود.

لازم به ذکر است در پایان دوره مدیران و حاضرین به پرسش و پاسخ در خصوص موضوعات این دوره پرداختند.


print
کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مالی بانک مسکن می باشد. info@bmfgroup.ir