دکتر ابوالفضل جعفری

معرفی کتاب بانکداری شرکتی

  • نام کتاب: بانکداری شرکتی، استراتژی و ساختار
  • نویسنده: جیاکو مودی لارنتیس                        
  • مترجمان: ابوالفضل جعفری، محسن عباسی و داوود شاهسونی
  • ناشر: نشر آیلار

بانکداری، بخش مهمی از سیستم مالی است به ویژه در کشورهای دارای سیستم مالی بانک پایه، این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنا به دلایل متعدد تجربی و نظری، بانک های بزرگ و قوی نه تنها در صنعت بانکداری بلکه در کل اقتصاد کشور نقش مهم و تاثیرگذاری ایفا می کنند. با توجه به این جایگاه مهم، پاسخ به این پرسش از اهمیت بالایی برخوردار است که چگونه بانک های فعال در یک کشور می توانند در مواجهه با  فشارهای رقابتی محیط دائماً در حال تغییر، خود را با انتظارات و الزامات جدید به ویژه در دنیای شرکت ها منطبق سازند. به طور خاص در زیرمجموعه ای از خدمات و محصولات بانکداری، تحت عنوان بانکداری شرکتی، به شیوه هایی نوین و مناسب برای برآورده ساختن خواسته ها و نیازهای مشتریان نیاز است. اگر بانکی در این امر ناموفق باشد، با مهاجرت مشتریانش به بانک های رقیب مواجه خواهد شد.
با توجه به اینکه در ایران نیز از یک سو صنعت بانکداری در راستای توسعه ی این صنعت و بهره گیری از تجارب و دستاوردهای جهانی حاصل شده در این زمینه، حرکت به سمت پیاده سازی و به کارگیری شیوه های نوین از جمله بانکداری شرکتی را آغاز نموده و از سوی دیگر در ابتدای این راه، طبیعتاً با کمبود دانش و تجربه ی بومی مواجه است، ترجمه ی متون معتبر موجود در این خصوص می تواند یاری رسان همکاران بانکی باشد. از این رو یکی از معدود کتاب های معتبر موجود در این زمینه که بر مبنای پژوهشی در مرکز نوآوری مالی دانشگاه بوکنی ایتالیا بر روی چندین بانک بزرگ اروپایی به نگارش درآمده است، در قالب کتاب حاضر ترجمه گردید.
همان گونه که از عنوان کتاب پیداست بحث اصلی کتاب پیرامون استراتژی و ساختار سازمانی حوزه ی بانکداری شرکتی می باشد. آموزه ی اصلی این کتاب این است که سازگاری میان استراتژی و ساختار سازمانی یک بانک، مهم تر از انتخاب استراتژی صرف است. نتایج پژوهش های انجام گرفته که در قالب این کتاب نشان می دهد بخش بندی کسب و کارهای بانک، رویکردی درست برای انطباق ساحتار سازمانی با نیاز مشتریان است، اما در مورد ساختار سازمانی بهینه و تفکیک خطوط کسب و کار بانک اختلاف نظر زیادی وجود دارد.
لازم به ذکر است دکتر ابوالفضل جعفری به عنوان همکار شرکت گروه مالی بانک مسکن در سمت مدیر امور شرکت ها هم اکنون در این شرکت مشغول به فعالیت می باشند. 

اخبار مرتبط


باشگاه مخاطبان