برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت بالاست

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل گروه مالی بانک مسکن مجمع عمومی فوق العاده شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (بالاست) در تاریخ 96/11/07 با حضور اکثریت سهامداران و هیئت مدیره شرکت، حسابرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل مؤسسه خیریه محک برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل گروه مالی بانک مسکن مجمع عمومی فوق العاده شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (بالاست) در تاریخ 96/11/07 با حضور اکثریت سهامداران و هیئت مدیره شرکت، حسابرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل مؤسسه خیریه محک برگزار شد.
در ابتدای جلسه، گزارش توجیهی هیئت مدیره برای افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته توسط مدیرعامل ارائه شد. در ادامه، گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه قرائت گردید.  
در پایان، افزایش سرمایه شرکت از 80 میلیارد ریال به 150 میلیارد ریال با اهداف اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت مالکانه و رقابت پذیری شرکت در صنعت و بازار سرمایه، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (بالاست)، یکی از شرکت های تابعه گروه مالی بانک مسکن می باشد که در زمینه راه سازی و ابنیه فنی، تولید بالاست، حمل و نقل ریلی، زیرسازی و روسازی ریلی و ... فعالیت می نماید.
 
 

اخبار مرتبط


باشگاه مخاطبان