ارزی و صرافی خرید و فروش انواع ارزهای خارجی اعم از نقدی و یا حواله ای و همچنین مسکوک طلا و نقره در چارچوب مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی.

ارائه خدمات در این زمینه توسط شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن انجام می پذیرد.
مشاهده اطلاعات شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن


 

باشگاه مخاطبان