عملکرد سالیانه شرکت واسپاری آباد مسکن بررسی شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت واسپاری آباد مسکن برای بررسی عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ با حضور حداکثری سهامداران، مدیران این شرکت و مدیران ارشد گروه مالی بانک مسکن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی بانک مسکن مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت واسپاری آباد مسکن، به‌منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ در آخرین روز دی‌ماه سال ۱۳۹۹ با حضورجناب آقای مصطفی ازگلی مدیرعامل محترم گروه مالی بانک مسکن، مدیران شرکت واسپاری آباد مسکن و جمعی از مدیران ارشد گروه مالی بانک مسکن، در محل ساختمان شرکت گروه مالی بانک مسکن برگزار گردید.

اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته در قالب فعالیت‌های عملیاتی، اقدامات توسعه بازار و محیط رقابتی، ‌‌بهبود فرآیند و مدیریت سرمایه انسانی از جمله رئوس محتوای گزارش ارائه شده شرکت واسپاری آباد مسکن در کنار ارائه صورت‌های مالی و گزارش حسابرسی این شرکت بوده است.

پس از استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع و گزارش بازرس و حسابرس قانونی صورت‌های مالی‌شرکت برای سال منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۹ مورد تصویب قرار گرفت و تصمیماتی راجع به تقسیم سود، پاداش هیأت مدیره، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اتخاذ شد.

لازم به‌ذکر است که شرکت واسپاری آباد مسکن یکی از شرکت های تابعه گروه مالی بانک مسکن می‌باشد که به منظور بهره‌برداری بهینه از شرایط و زمینه‌­های اقتصادی و با هدف کسب سود از طریق انجام معاملات مالی و تجاری متعارف در چارچوب قوانین و مقررات کشور اقدام به فعالیت می‌نماید.

اخبار مرتبط


باشگاه مخاطبان