برگزاری مجمع شرکت های خدمات بیمه ای مسکن مهر آرمان و مسکن آباد

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت های خدمات بیمه ای مسکن آباد و مهر آرمان برای گزارش فعالیت و عملکرد سال مالی منتهی به 1396/06/31 با حضور سهامداران و اعضاء هیأت مدیره دو شرکت یاد شده روز یکشنبه 1396/10/10 در محل شرکت گروه مالی بانک مسکن برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت های خدمات بیمه ای مسکن آباد و مهر آرمان برای گزارش فعالیت و عملکرد سال مالی منتهی به 1396/06/31 با حضور سهامداران و اعضاء هیأت مدیره دو شرکت یاد شده روز یکشنبه 1396/10/10 در محل شرکت گروه مالی بانک مسکن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل در ابتدای این مجمع، نمای کلی از وضعیت صنعت بیمه کشور و گزارش فعالیت و عملکرد شرکت های یاد شده توسط مدیرعامل ارائه گردید و سپس گزارش های حسابرس مستقل و بازرس قانونی، ارائه شد که بر اساس این گزارش ها، عملکرد هر دو شرکت طی سال مالی گذشته، مطلوب و پاک بوده است.
در پایان، مجمع ضمن تصویب صورت های مالی هر دو شرکت بیمه ای مسکن آباد و مهر آرمان، تصمیماتی در خصوص تقسیم سود، پاداش هیأت مدیره، تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی آتی و ... اتخاذ نمود.
 

اخبار مرتبط


باشگاه مخاطبان