معرفی:

شرکت تأمین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن طی شماره 232902 مورخ 1383/08/03 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. طبق صورتجلسه مورخ 1386/04/23 مجمع عمومی فوق العاده، سال مالی شرکت از پایان اسفند ماه به پایان آذر ماه تغییر یافت. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی بانک مسکن می باشد و به صورت وکالتی به گروه مالی بانک مسکن واگذار شده است.

درحال حاضر سرمایه ثبتی شرکت 100 میلیارد ریال تماماً پرداخت شده می باشد. تعداد کارکنان در استخدام شرکت 2403 نفر می باشد.

سهامداران و مدیریت ارشد شرکت:

سهامدار

درصد سهام

نماینده در هیأت مدیره

سمت

مدیرعامل

بانک مسکن

96

مسعود ایزدی

رئیس هیأت مدیره

نریمان جهانبخش

شرکت گروه مالی بانک مسکن

1

پرویز نجفیان

عضو هیأت مدیره

شرکت فناوری اطلاعات ناواکو

1

احمدرضا سبزواری

عضو هیأت مدیره

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن

1

امیرحسین رضائیان

عضو هیأت مدیره

شرکت آموزشی، ورزشی و رفاهی امید روشن پایتخت

1

محمدحسن مهدوی زفرقندی

نائب رئیس هیأت مدیره

موضوع فعالیت:

طبق ماده 3 اساسنامه عبارت است از:

اقدام، ایجاد و اداره مجتمع های خدماتی و واحدهای تفریحی، اقامتی و پذیرایی و انجام کلیه امور خدماتی به معنای عام آن و هم چنین ایجاد و اداره بهره برداری از مجتمع های خدماتی تفریحی، اقامتی و پذیرایی، انجام خدمات حمل و نقل درون شهری و شرکت در مناقصات و مزایده های بخش دولتی و خصوصی داخلی و خارجی در موضوع فعالیت شرکت

اطلاعات تماس:

نشانی:

تهران، اقدسیه، روبروی مسجد امام صادق، خیابان علیخانی، کوچه تابنده شرقی، پلاک 8

تلفن:

021-22826681-2

دورنگار:

021-22826687

تارنما:

www.hrhs.ir


کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مالی بانک مسکن می باشد. info@bmfgroup.ir