شرکت هایی هستند که بانک مسکن سهامدار آن ها می باشد و گروه مالی به وکالت از بانک مسکن راهبری آن ها را بر عهده دارد. 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مالی بانک مسکن می باشد. info@bmfgroup.ir