معرفی:

شرکت خدمات بیمه ای مسکن مهر آرمان (سهامی خاص) تحت شماره 431681 و شناسه ملی 10320833276 در سال 1391 نزد اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است.

سرمایه ثبتی شرکت در حال حاضر 1 میلیارد ریال تماماً پرداخت شده می باشد.

 

سهامداران و مدیریت ارشدشرکت:


سهامدار

درصد سهام

نماینده در هیئت مدیره

سمت

مدیرعامل

شرکت گروه مالی بانک مسکن

80

عمادالدین فرمیهنی فراهانی

عضو هیئت مدیره

عمادالدین فرمیهنی فراهانی

شرکت عمرانی مسکن گستر

10

غلامرضا مثنوی

رئیس هیئت مدیره

شرکت خدمات بیمه ای مسکن آباد

10

حمید یاری

نائب رئیس هیئت مدیره


موضوع فعالیت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 4 اساسنامه عبارت است از اخذ نمایندگی از شرکت بیمه آرمان و عرضه خدمات بیمه ای با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه 

گری، مصوبات شورای عالی بیمه، دستورالعمل ها و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه است.

اطلاعات تماس:

نشانی:

تهران، پاسداران، روبروی گلستان یکم، پلاک 308

تلفن:

021-22575856-7

دورنگار:

021-22549099

تارنما:

www.armanins-maskan.ir 

پست الکترونیک:

info@armanins-maskan.irکلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مالی بانک مسکن می باشد. info@bmfgroup.ir