معرفی:

شرکت خدمات بیمه ای مسکن آباد (سهامی خاص) تحت شماره 378816 و شناسه ملی 10320289261 درسال 1389 نزد اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. سرمایه ثبتی شرکت در حال حاضر یک میلیارد و پانصد میلیون ریال تماماً پرداخت شده می باشد .

سهامداران: 


موضوع فعالیت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 4 اساسنامه عبارت است از اخذ نمایندگی از شرکت بیمه آسیا و عرضه خدمات بیمه ای با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مصوبات شورای عالی بیمه ،دستورالعمل ها و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه است.

نشانی:  

تهران، پاسداران، روبروی گلستان یکم، پلاک 308

شماره های تماس:

22575752-4
 فکس:

22549099
 آدرس سایت:

www. aryains-maskan.ir

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مالی بانک مسکن می باشد. info@bmfgroup.ir