گروه مالي بانک مسکن (سهامي عام) در تاريخ١٣٥٤/٠٨/٢٠ تحت عنوان شرکت باسايک (سهامي خاص)، به منظور اجراي طرحهاي ساختماني، تحت شماره ٢٣٣١٣ در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي تهران به ثبت رسيده و شروع به بهره برداري نموده است. در تاريخ ١٣٨٥/٠٦/٢٨ بر اساس مصوبه مجمع عمومي فوق العاده گروه، فعاليت در حوزه بازار سرمايه به فعاليتهاي گروه اضافه گرديد و نام شرکت به شرکت مديريت سرمايه گذاري بانک مسکن و نوع آن از سهامي خاص به سهامي عام تغيير يافت. درتاریخ ١٣٩٣/٠٤/٠٤  نام شرکت به گروه سرمایه گذاری بانک مسکن تغییر یافت و اساسنامه جدید شرکت مطابق با اساسنامه مصوب شرکت‌های هلدینگ سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید. در نهايت در مجمع فوق العاده اسفند ماه 1393 شركت به گروه مالي بانك مسكن تغيير نام داد. 


کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مالی بانک مسکن می باشد. info@bmfgroup.ir