نام و نام خانوادگي

سمت

پست الكترونيك

مصطفی ازگلی

مدیرعامل

info@bmfgroup.ir

غلامحسین احمدی

معاون امور شرکت‌ها و مجامع

ahmadi@bmfgroup.ir

رضا خاکی

مدیر امور پشتیبانی و منابع انسانی

khaki@bmfgroup.ir

سید قاسم هاشمی راد

مدیر امور مالی

rad@bmfgroup.ir

ابوالفضل جعفري

مدیر امور شركتها

jafari@bmfgroup.ir

مهدی شهریاری

مدیر امور سرمایه گذاری

shahriari@bmfgroup.ir

سید امین افصحی

رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل

afsahi@bmfgroup.ir


کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مالی بانک مسکن می باشد. info@bmfgroup.ir