رئيس هيئت مديره: آقاي حميد رحمتيان

مديرعامل و نايب رئيس هيئت مديره: آقاي مصطفي ازگلي

عضو هيئت مديره: آقاي جواد سليمي

عضو هيئت مديره: آقاي سید علی رئیس زاده

عضو هيئت مديره: آقاي صابر عسكرپور

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مالی بانک مسکن می باشد. info@bmfgroup.ir